Kommersiella jämförelseverktyg kan uppfylla EU:s krav

2023-12-12

EU kräver att konsumenter har tillgång till jämförelseverktyg för att kunna bedöma pris och kvalitet på telefoni- och bredbandstjänster. PTS föreslår nu i en rapport till regeringen hur detta kan hanteras i Sverige och att regeringen utser PTS som ansvarig myndighet för arbetet.

EU ställer krav på att konsumenter via jämförelseverktyg ska kunna jämföra pris och i vissa fall kvalitet på tjänster inom telefoni och bredband. PTS har undersökt hur förutsättningarna för detta ser ut i Sverige.

Myndigheten bedömer att det finns befintliga prisjämförelsetjänster på marknaden som med små förändringar uppfyller EU-kraven. Därför anser PTS en sådan lösning är mer kostnadseffektiv och konkurrensneutral än att staten upphandlar eller utvecklar egna tjänster.

Regeringen bör också utse PTS som ansvarig för att godkänna och övervaka tjänsterna i Sverige. Enligt förslaget ska PTS under 2024 ta fram ett förfarande för hur myndigheten kan godkänna jämförelseverktyg.

Rapport

Förutsättningar och alternativ för att säkerställa kostnadsfritt, oberoende pris- respektive kvalitetsjämförelseverktyg för internetanslutnings- och telefonitjänster.

För mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81

Sally Stenberg, jurist, 073-640 58 92

PTS presstjänst, 08-678 55 55