Telefoni


Antalet klagomål till Post- och telestyrelsen (PTS) inom kategorin webbkakor och konfidentiell kommunikation har ökat det senaste året. Det visar en samanställning av inkomna klagomål och telekomrelaterade frågor.

16 mars 2023


Under 2023 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) att fokusera sitt tillsynsarbete inom marknadsreglering på bland annat pristillsyn och öppet internet. Det framgår av myndighetens tillsynsplan för 2023. Samtidigt sammanfattar PTS tillsynsåret 2022 i en tillsynsrapport.

8 mars 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Telia om misstanken att bolaget tar ut felaktiga avgifter i strid med EU:s regelverk.

17 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telenor brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

16 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av tre operatörer som delat abonnentuppgifter utan kundernas medgivande.

14 februari 2023


En gemensam ansträngning krävs för att förbättra mobiltäckningen på tåg. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

14 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar utbyggnad av reservkraft till mobilnäten på Gotland under 2023. Mobilnäten ska kunna upprätthålla grundläggande utomhustäckning även vid långvariga elavbrott.

11 november 2022


Fast bredband via fiber och abonnemang med höga hastigheter präglar den svenska bredbandsmarknaden, enligt en jämförelse av statistik för 2021 från de nordiska och baltiska länderna.

3 oktober 2022


Efter den 1 augusti 2022 är det inte längre möjligt att köpa oregistrerade och anonyma kontantkort till mobilen. Anledningen är att nya regler om registrering av förbetalda tjänster börjar att gälla. Reglerna införs i brottsbekämpande syfte.

6 juli 2022


Det finns behov av att ytterligare studera kraven på reservkraft för elektronisk kommunikation. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) efter att ha genomfört tillsyn kring reglerna om reservkraft.

27 juni 2022