Telefoni


Under 2020 tar PTS ta fram ett antal föreskrifter kring tjänster till slutanvändare. Nu genomför PTS en informationsinsamling.

20 januari 2020


Obehöriga har vid upprepade tillfällen kunnat lyssna av meddelanden och ändra inställningar i Tele2-kunders röstbrevlådor.

18 december 2019


PTS har beslutat om konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

13 december 2019


PTS inleder granskning efter integritetsincident.

28 oktober 2019


PTS inleder samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast och mobil samtalsterminering.

11 oktober 2019


Granskning av integritetsincident hos Tele2 avslutad.

1 oktober 2019


Antalet rapporterade integritetsincidenter har ökat med 40 procent. Det visar en rapport över slutförda granskningar och statistik över inrapporterade incidenter.

25 september 2019


Vet du vilka regler som gäller för dina produkter? Fyra myndigheter informerar om regler och lagkrav. Mötet hålls den 21 oktober hos Kemikalieinspektionen.

19 september 2019


PTS kommer föreslå nya regler för att höja säkerheten i nät och tjänster inför utbyggnaden av 5G-nät. Förslaget är en ändring av de befintliga driftsäkerhetsföreskrifterna och kommer att skickas på extern remiss i oktober.

18 september 2019


PTS inleder ett begränsat samråd kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

17 september 2019