Telefoni


Informationsmötet äger rum den 28 september, kl. 9-11.

28 juni 2021


PTS ändrar prisskyldigheten som gäller för Telia vid tillhandahållande av lokalt tillträde till kopparnätet på marknad 1 (tidigare marknad 3a).

7 juni 2021


Nu har förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor publicerats.

29 april 2021


Obehöriga har kunnat göra intrång i Telenor-abonnenters röstbrevlådor. Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska operatörens rutiner och åtgärder för skydd av uppgifter.

23 april 2021


Den pågående pandemin har på olika sätt visat hur viktigt det är med en bra och säker uppkoppling. Detta syns när PTS sammanställer de inkomna konsumentklagomålen.

6 april 2021


Mobiloperatörer med eget mobilnät tillämpar samma rutiner vid misstanke om brott.

19 mars 2021


Under 2021 kommer PTS bland annat att fokusera på pristillsyn av de reglerade marknaderna.

2 mars 2021


Under 2020 har PTS) tillsyn avseende bland annat fokuserat på prisfrågor och bredbandsmarknaderna. Myndigheten förbereder även tillsyn rörande tillgången till kontanttjänster.

18 februari 2021


PTS föreslår en uppdatering av kalkylmodellen för det fasta nätet.

25 januari 2021


Nu ska EU-kommissionens regler om avtalssammanfattning börja tillämpas av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

21 december 2020