2023


Post- och telestyrelsen tar nu fram en vägledning för att komma till rätta med telefonbedrägerier. Den vänder sig till operatörer som tar emot internationell trafik. Vägledningen är nu ute på remiss och förväntas bli klar i november.

29 september 2023


Tele2 rapporterar in färre integritetsincidenter jämfört med andra stora operatörer. PTS inleder nu en tillsyn om Tele2:s förmåga att upptäcka, identifiera och rapportera integritetsincidenter.

21 augusti 2023


I januari 2023 inträffade en incident i Telias system som påverkade hundratusentals användare och hindrade kunder från att nå 114 14 och 1177. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning med anledning av incidenten.

22 juni 2023


Operatörerna Telia, Telenor och Tele2 ska senast den 31 oktober upphöra med zero rating-tjänster. Bakgrunden är ett antal avgöranden från EU-domstolen.

8 juni 2023


Telia, Tele2 och Telenor har åtgärder på plats för att skydda abonnentuppgifter mot att felaktigt lämnas ut till abonnentupplysningsföretag. Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar därför granskningen mot bolagen.

22 maj 2023