2023


Under 2023 granskade PTS hur teleoperatörer lever upp till EU-regler om terminering och zero rating. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för marknadsreglering inom telekom.

25 januari 2024


PTS inleder en granskning efter klagomål från allmänheten.

18 januari 2024


EU kräver att konsumenter har tillgång till jämförelseverktyg för att kunna bedöma pris och kvalitet på telefoni- och bredbandstjänster. PTS föreslår nu i en rapport till regeringen hur detta kan hanteras i Sverige och att regeringen utser PTS som ansvarig myndighet för arbetet.

12 december 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en vägledning för att minska problemen med telefonbedrägerier. Myndigheten planerar att ersätta vägledningen med bindande regler under 2024.

16 november 2023


Post- och telestyrelsen tar nu fram en vägledning för att komma till rätta med telefonbedrägerier. Den vänder sig till operatörer som tar emot internationell trafik. Vägledningen är nu ute på remiss och förväntas bli klar i november.

29 september 2023