Om strömavbrott

I vinter kan det bli utmaningar kring elförsörjningen kopplat till elektroniska kommunikationer. På den här sidan samlar PTS information om strömförsörjning av elektroniska kommunikationer och krav på säkra nät och tjänster.

Säkra nät och tjänster

Det säger reglerna

Krav på reservkraft

PTS roll

PTS granskar

Händelsestyrd och planlagd tillsyn

Sanktionsavgifter

Högst 10 000 000 kronor

Information från myndigheter och aktörer

Svenska kraftnät

Om manuell förbrukningsfrånkoppling

Energimyndigheten

Om energiläget

Krisinformation.se

Samlad information