Teletal

PTS upphandlar inkluderande tjänster inom elektronisk kommunikation och post. En av dessa är Teletal.

Tjänsten Teletal erbjuder stöd vid telefonsamtal då ena eller båda parterna i samtalet har behov av det.

Ett samtal med Teletal är ett trepartssamtal som inkluderar en tolk. Stödet som tolken kan hjälpa till med är exempelvis att tolka svårförstått tal, förtydliga svårförståeliga ord, ge minnes-stöd eller anteckningshjälp under samtalet.

Målgrupper

Tjänsten riktar sig till alla som är i behov av stöd under ett telefonsamtal och de som behöver komma i kontakt med dessa personer.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfri och ingen registrering behövs. För att underlätta för de som är i behov av tjänstens stöd finns det möjlighet, för de som vill, att lämna uppgifter till en databas där tolkarna kan hämta mer information. 

Tjänsten nås på telefonnummer 020-22 11 44. Från utlandet nås tjänsten på telefonnummer 0046-8-21 11 19. 

Teletal är kostnadsfri och har öppet:
måndag-fredag kl. 8.00 – 20.00
lördag, söndag samt helger kl. 12.00 – 16.00

Läs mer och ta del av en film om tjänsten på teletal.se

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Kontaktinformation

Kundtjänst

E-post: kundtjanst@teletal.se

För mer information om PTS arbete med inkluderande kommunikationstjänster, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se.