Dokument

Senast publicerade dokument.


Inhämtande av synpunkter på utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituationen på marknaden för bitströmstillträde.

7 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


24 oktober 2013


20 juni 2013


19 juni 2013


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter angående frågan om införande av full särkostnad på marknad 3. Därefter kommer PTS att bedöma om det finns skäl att göra förändringar i besluten avseende marknad 3.

12 juni 2013


10 juni 2013


10 juni 2013


10 juni 2013


17 april 2013


EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.

17 april 2013


20 mars 2013


18 mars 2013


1 mars 2013


På marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering (marknad 1, 2 och 3).

1 mars 2013


11 februari 2013


Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

7 november 2012


Remiss - Första samråd av förslag till beslut för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

10 september 2012


Andra samråd med berörda parter angående förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvändare.

20 juni 2012