Remiss på delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning

Delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning – Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät – har nu slutfört arbetet med att sammanställa de rekommendationer som finns i dag till en tydlig vägledning för byggnation av noder och fibernät.

PTS önskar nu få synpunkter på det material som har tagits fram. Använd svarsmallen till höger (Excel) och skicka synpunkterna till robustfiber@pts.se senast den 17 maj 2016.