Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS-ER-2016:34

Prisrapporten 2016 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även internationella prisjämförelser med ett urval av länder.

Läs mer i sammanfattningen. Själva rapporten finns till höger