Dokument

Senast publicerade dokument.


26 februari 2016


25 februari 2016


25 februari 2016


23 februari 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet).

23 februari 2016


17 februari 2016


16 februari 2016


12 februari 2016


12 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


8 februari 2016


4 februari 2016


PTS planerar att tilldela 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet genom en spektrumauktion.

4 februari 2016


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv.

2 februari 2016


26 januari 2016


21 januari 2016