2016


30 december 2016


19 december 2016


Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

13 december 2016


Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

13 december 2016


PTS har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

28 november 2016


I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

2 november 2016


PTS har för avsikt att ändra de befintliga nödsamtalsföreskrifterna (PTSFS 2008:2) med hänsyn till kommande eCall-införande inom EU under 2018.

27 september 2016


14 september 2016


Inom Post- och telestyrelsens (PTS) uppdrag att förvalta spektrum har PTS visionen att samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige är maximerad över tid (Spektrumstrategin, PTS-ER-2014:16).

9 september 2016


30 augusti 2016