Dokument

Senast publicerade dokument.


19 maj 2016


18 maj 2016


18 maj 2016


16 maj 2016


13 maj 2016


13 maj 2016


9 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


29 april 2016


26 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlar tjänsten Portofri befordran av blindskiftsförsändelser. Blindskift innefattar material framställt med punktskrift, samt ljudupptagningar som talböcker och taltidningar. PTS såg i samband med att tjänsten ska upphandlades på nytt, ett behov av att utvärdera den nuvarande tjänsten, samt utreda möjligheter och konsekvenser av en digital förmedling av blindskrift.

26 april 2016


20 april 2016


PTS slutredovisning av myndighetens delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

20 april 2016