2016


4 januari 2017


22 november 2016


22 november 2016


16 november 2016


16 november 2016


25 oktober 2016


PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om att marknaden för fasta telefonitjänster (före detta marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte längre ska regleras.

25 oktober 2016


19 oktober 2016


PTS har för avsikt att ändra de befintliga nödsamtalsföreskrifterna (PTSFS 2008:2) med hänsyn till kommande eCall-införande inom EU under 2018.

27 september 2016


22 juni 2016