Övrigt


Post- och telestyrelsen (PTS) har två uppdrag som på olika sätt syftar till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster över hela landet. Dagskasseinsättning är en av dessa tjänster.

7 mars 2022


24 februari 2022


En kartläggning av PTS insatser under 2021.

22 februari 2022


PTS årsredovisning för 2021.

21 februari 2022


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

2 december 2021


Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

16 november 2021


Totalförsvars- och planeringsarbete inom områdena post och elektronisk kommunikation under 2020.

23 februari 2021


14 januari 2021


Analysföretaget Analysys Mason har på uppdrag av PTS undersökt behov och hinder vid användning av kommunikation hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

8 maj 2020


Analysföretaget Analysys Mason har, på uppdrag av PTS, undersökt behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada. Undersökningen visar att målgruppens förutsättningar att kommunicera digitalt och att vara digitalt aktiv hänger ihop med hur de digitala tjänsterna är utformade och inte minst vilka möjligheter till digitalt stöd som finns.

8 maj 2020