Övrigt


23 februari 2024


21 juni 2023


2 mars 2023


31 oktober 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) har två uppdrag som på olika sätt syftar till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster över hela landet. Dagskasseinsättning är en av dessa tjänster.

7 mars 2022


24 februari 2022


En kartläggning av PTS insatser under 2021.

22 februari 2022


PTS årsredovisning för 2021.

21 februari 2022


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

2 december 2021


Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

16 november 2021