2013


Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019