Föreskrifter

Du kan välja att se gällande föreskrifter uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

Gällande och upphävda föreskrifter


1 juni 2023


Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2023

3 maj 2023


24 januari 2023


20 december 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Därmed upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

16 december 2022


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2023

16 december 2022


16 december 2022


16 december 2022


2 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster träder i kraft den 1 augusti 2022.

30 juni 2022


13 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022