Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

3 november 2020


29 april 2020


3 april 2020


25 februari 2020


19 december 2019


17 december 2019


19 juni 2019


2 januari 2019


21 december 2018


17 december 2018


19 september 2018


19 juni 2018


19 juni 2018


1 februari 2018


21 december 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


Denna författning trädde i kraft den 1 april 2017.

7 mars 2017


18 oktober 2016


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

1 juli 2016