Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


26 februari 2021


Beslutade den 19 februari 2021.

24 februari 2021


De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2021

21 december 2020


17 december 2020


Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

3 november 2020


29 april 2020


3 april 2020


25 februari 2020


19 december 2019


17 december 2019


19 juni 2019


2 januari 2019


21 december 2018


17 december 2018


19 september 2018


19 juni 2018


19 juni 2018


1 februari 2018


21 december 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017