Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster träder i kraft den 1 augusti 2022.

30 juni 2022


13 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


20 maj 2022


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022

20 december 2021


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021


Ersättningsföreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021


29 oktober 2021


Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

7 maj 2021


Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, följande med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

7 maj 2021


26 februari 2021


Beslutade den 19 februari 2021.

24 februari 2021