Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016