Avgifter

Här finns PTS gällande föreskrifter om avgifter.


Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024

22 december 2023


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2023

16 december 2022


20 december 2004