Radio


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Därmed upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

16 december 2022


2 november 2022


2 november 2022


20 maj 2022


19 juni 2019


Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016.

1 juli 2016