Radio


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Därmed upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

16 december 2022


2 november 2022


2 november 2022


20 maj 2022


29 oktober 2021


3 april 2020


19 juni 2019


19 juni 2018


19 juni 2018


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017