Telefoni & internet


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster

7 juni 2022


11 mars 2022


23 februari 2022


PTS förelägger Bahnhof AB vid vite om fem miljoner kronor. Ändring ska vara gjord senast den 1 februari 2022.

18 januari 2022