Telefoni & internet


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster

7 juni 2022


11 mars 2022


23 februari 2022


PTS förelägger Bahnhof AB vid vite om fem miljoner kronor. Ändring ska vara gjord senast den 1 februari 2022.

18 januari 2022


Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021


PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


30 september 2021


3 september 2021


Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

1 september 2021


Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

30 juli 2021