Beslut om ändring av telefoninummerplanen avseende 116-serien

PTS har nu beslutat om en ändring i telefoninummerplanen som öppnar för användning av telefonnummer 116 016 i Sverige. Numret ska användas av en organisation som bedriver en nationell telefonjour för offer för våld mot kvinnor.

Nummer 116 016 är ett europaharmoniserat telefonnummer som används till telefonjour för offer för våld mot kvinnor inom alla medlemsstater i EU. Alla nummer i 116-serien (116 XXX) används för europaharmoniserade tjänster. Det betyder att det är samma nummer som används för samma tjänst i alla medlemsstaterna, vilket också innebär att nummer i 116-serien, som används av en organisation i Sverige, bara är nåbara via samtal i Sverige.

Det är EU-kommissionen som beslutar om enskilda 116-nummer. Andra 116-nummer som används i Sverige är exempelvis telefonjour för hjälpsökande barn (116 111), och icke akut sjukvårdsrådgivning (116 117).