2016


I detta beslut fastställer Post- och telestyrelsen (PTS) att den nationella marknaden för fasta telefonitjänster (tidigare marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte har sådana särdrag att det är motiverat att förhandsreglera den.

15 december 2016


14 december 2016


Tillsyn av säkerheten i system som innehåller kunduppgifter.

13 december 2016


14 november 2016


10 oktober 2016


6 oktober 2016


21 september 2016


21 september 2016


14 september 2016


14 september 2016