2019


PTS avslutar sin granskning utan krav på vidare åtgärder.

19 december 2019


13 december 2019


13 december 2019


Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019