Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 18-39493

Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.