Avskrivningsbeslut Telia - dnr 18-39494

Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.