Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


PTS bedömer att de åtgärder som Telenor har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


PTS bedömer att de åtgärder som Tele2 har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


PTS avslutar sin granskning utan krav på vidare åtgärder.

19 december 2019


13 december 2019


13 december 2019


12 december 2019


12 december 2019


Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


29 november 2019


7 november 2019


16 oktober 2019


Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.

1 oktober 2019


24 september 2019


10 september 2019


10 september 2019


Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019


25 juni 2019