Avskrivningsbeslut - Finansiell ID-teknik - dnr 19-8763

PTS avslutar sin granskning utan krav på vidare åtgärder.

PTS startade granskningen av Finansiell ID-Teknik BID AB efter att
BankID hade varit återkommande otillgänglig under cirka två timmar
i maj 2019. Syftet med granskningen har varit att se om företaget
lever upp till säkerhetskraven i eIDAS-förordningen.