Beslut att avsluta tillsyn avseende Tele2:s förmåga att upptäcka, identifiera och rapportera integritetsincidenter - dnr-23-12580