2021


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

17 juli 2019