2021


Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021


PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


30 september 2021


3 september 2021


Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

1 september 2021