Beslut om avslut av tillsyn - skyldighet avseende ekonomisk replikerbarhet