Telefoni & internet


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019


3 maj 2019


3 maj 2019


17 april 2019


12 april 2019


11 april 2019


Föreläggande vid vite enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om att göra information tillgänglig enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

14 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019