Telefoni & internet


13 december 2019


13 december 2019


Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.

1 oktober 2019


Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019


25 juni 2019


18 juni 2019