Telefoni & internet


Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.

1 oktober 2019


Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019


25 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


11 juni 2019