Avskrivningsbeslut - Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Avskrivningsbeslut: