Rapporter


9 oktober 2023


20 september 2023


15 september 2023


Stödet för IPv6 i de allmänna kommunikationsnäten i Sverige är fortfarande lågt. Positivt i årets kartläggning är dock att andelen slutanvändare som har en internetanslutningstjänst med IPv6 har ökat.

21 juni 2023


21 juni 2023


25 maj 2023


5 april 2023


En kvantitativ undersökning av hur den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar mindre företags behov i olika delar av landet.

29 mars 2023


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2023


16 mars 2023


16 mars 2023


En redogörelse för statistikåret 2022.

16 mars 2023


8 mars 2023


2 mars 2023


27 februari 2023


22 februari 2023


14 februari 2023


15 december 2022


31 oktober 2022


10 oktober 2022