Remissvar


5 februari 2024


22 januari 2024


1 december 2023


30 oktober 2023


20 oktober 2023


Utifrån PTS ansvarsområde lämnar myndigheten i detta yttrande synpunkter på Postfinansieringsutredningens betänkande ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4).

12 juni 2023


9 februari 2023


7 december 2022


30 november 2022


15 november 2022


31 augusti 2022


6 maj 2022


20 april 2022


31 mars 2022


21 mars 2022


25 februari 2022


17 februari 2022


25 januari 2022


19 januari 2022


22 december 2021