Remissvar


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av betänkandet.

27 februari 2020


29 november 2019


Med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsområde lämnar PTS synpunkter på en moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39).

15 november 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

10 oktober 2019


Remissvar avseende betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

5 juni 2019


24 april 2019


Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

1 april 2019


20 december 2018


27 september 2018


21 september 2018


PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26).

4 september 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16).

16 augusti 2018


27 februari 2018


26 januari 2018


16 november 2017


14 november 2017


23 oktober 2017


16 augusti 2017


11 maj 2017