Remissvar


27 september 2018


21 september 2018


PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26).

4 september 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16).

16 augusti 2018


27 februari 2018


26 januari 2018


16 november 2017


14 november 2017


23 oktober 2017


16 augusti 2017


11 augusti 2017


11 augusti 2017


11 maj 2017


4 april 2017


28 december 2016


21 december 2016


21 december 2016


3 november 2016


24 oktober 2016


31 augusti 2016