Remissvar


Utifrån PTS ansvarsområde lämnar myndigheten i detta yttrande synpunkter på Postfinansieringsutredningens betänkande ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4).

12 juni 2023


9 februari 2023


7 december 2022


30 november 2022


15 november 2022


31 augusti 2022


6 maj 2022


20 april 2022


31 mars 2022


21 mars 2022


25 februari 2022


17 februari 2022


25 januari 2022


19 januari 2022


22 december 2021


15 december 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021