Telefoni


25 januari 2022


20 januari 2022


14 december 2021


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

2 december 2021


25 november 2021


Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

16 november 2021


Under 2020 handlade PTS drygt 330 inrapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter.

28 oktober 2021


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål för 2023 och 2025.

11 oktober 2021


7 oktober 2021


Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

15 september 2021