Internet


Stödet för IPv6 i de fasta näten är fortfarande lågt. Det har inte skett några större förändringar sedan PTS senaste kartläggning.

10 maj 2022


13 april 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


28 mars 2022


7 mars 2022


1 mars 2022


28 februari 2022


Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer.

22 februari 2022


Effektutvärdering av PTS innovationstävlingar 2010–2020

Effektutvärderingen av PTS innovationstävlingar 2010–2020 visar att tävlingarna inom digital tillgänglighet ger signifikant positiva samhällseffekter. Trenden är positiv.
Effektutvärderingen av PTS innovationstävlingar 2010–2020 visar att tävlingarna ger tydligt positiva samhällseffekter.

28 januari 2022