Internet


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

4 april 2024


21 mars 2024


21 mars 2024


9 oktober 2023


15 september 2023


Stödet för IPv6 i de allmänna kommunikationsnäten i Sverige är fortfarande lågt. Positivt i årets kartläggning är dock att andelen slutanvändare som har en internetanslutningstjänst med IPv6 har ökat.

21 juni 2023


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2023


16 mars 2023


16 mars 2023


27 februari 2023