Beslut om att avreglerar marknaden för högkvalitativt tillträde