PTS remissvar - på postlagsutredningens slutbetänkande Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU2016:54)