Övrigt


PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Nu finns möjlighet lämna synpunkter på PTS förslag.

23 september 2022


PTS har tagit fram förslag till föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 juli 2021.

25 februari 2021


12 november 2020


2 juli 2020


EU-kommissionen inbjuder operatörer, konsumenter och e-handlare samt andra berörda aktörer till samråd om gränsöverskridande paketleveranser.

1 juli 2020


Möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster.

17 januari 2020


European Regulators Group for Post (ERGP) inbjuder nu intressenter till att kommentera och lämna synpunkter på ett utkast till arbetsprogram för år 2019. Svar ska ha inkommit senast den 24 september 2018.

6 juli 2018


Eventuella synpunkter lämnas till PTS senast den 7 april 2017.

15 mars 2017


2016-08-12 Sista dag att lämna synpunkter är 29 augusti 2016.

19 augusti 2016


12 augusti 2016