2024


25 mars 2024


Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ändringar i föreskrifterna (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst (nödkommunikationsföreskrifterna). Besvara remissen senast den 22 april 2024.

22 mars 2024