Remisser


PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag. Frågorna riktar sig i första hand till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

28 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

5 juni 2019


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019.

3 juni 2019


Svara senast den 19 juni 2019.

29 maj 2019


29 maj 2019


Besvara samrådet senast den 29 juli. Observera förlängd samrådstid.

27 maj 2019


Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


PTS publicerar inkomna konsultationssvar.

7 mars 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019


Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

18 oktober 2018


Skriftligt yttrande senast 7 november 2018.

12 oktober 2018


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober.

25 september 2018