Radio


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

5 juni 2019


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019.

3 juni 2019


Svara senast den 19 juni 2019.

29 maj 2019


29 maj 2019


Besvara samrådet senast den 29 juli. Observera förlängd samrådstid.

27 maj 2019


Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


29 mars 2019