Radio


Auktionen är planerad att starta i september 2023.

26 april 2023


24 april 2023


Post- och telestyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Giltighetstiden för tillstånden förlängs från den 31 december 2023 till och med den 31 december 2025. Post- och telestyrelsen beslutar att ändra tillståndsvillkoren för att dessa ska stämma överens med Europeiska kommissionens beslut (2008/477/EG).

29 augusti 2022


15 juni 2022


PTS har beslutat om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare.

15 juni 2022


22 februari 2022


11 juni 2021


11 juni 2021


11 juni 2021


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

31 mars 2021