Dokument

Senast publicerade dokument.


3 augusti 2016


21 juli 2016


14 juli 2016


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för 1800 MHz-bandet som ska komplettera existerande avtal från 1996 som gäller för GSM.

11 juli 2016


6 juli 2016


6 juli 2016


4 juli 2016


4 juli 2016


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

1 juli 2016


Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016.

1 juli 2016


1 juli 2016


30 juni 2016


30 juni 2016


30 juni 2016


28 juni 2016


22 juni 2016


PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av förslag till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

22 juni 2016


17 juni 2016


16 juni 2016


16 juni 2016