2018


Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

18 oktober 2018


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober.

25 september 2018


Synpunkter senast 24 september 2018.

12 september 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) remitterar nu en förstudie som är en uppföljning till Förstudierapport 2,3 GHz (dnr 16-11428) och en kompletterande analys inför tilldelning av 2,3 GHz-bandet.

2 maj 2018


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2018.

20 april 2018


9 april 2018


9 april 2018


Skriftligt yttrande senast 30 mars 2018.

2 mars 2018


Synpunkter senast 13 mars 2018.

26 februari 2018