PM


26 mars 2024


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

30 november 2023


16 november 2023


8 mars 2023


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

14 december 2022


3 mars 2022


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

29 juni 2021


Processbeskrivning och bedömningsgrunder avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet

8 april 2021


2 mars 2021


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020