Dokument

Senast publicerade dokument.


6 juli 2016


4 juli 2016


4 juli 2016


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

1 juli 2016


Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016.

1 juli 2016


1 juli 2016


30 juni 2016


30 juni 2016


30 juni 2016


28 juni 2016


22 juni 2016


PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av förslag till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

22 juni 2016


17 juni 2016


16 juni 2016


16 juni 2016


13 juni 2016


13 juni 2016


7 juni 2016


Den 1 juli 2016 börjar EU:s förordning 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) att tillämpas i Sverige.

3 juni 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

1 juni 2016