Dokument

Senast publicerade dokument.


15 mars 2015


13 mars 2015


10 mars 2015


10 mars 2015


10 mars 2015


6 mars 2015


3 mars 2015


Rapporten har uppdaterats med korrigerad täckningsinformation för 4G 10 Mbit/s.

2 mars 2015


24 februari 2015


24 februari 2015


24 februari 2015


20 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


13 februari 2015