Remiss av ”Spektrumeffektiv tilldelning för fast radio – riktlinjer vid handläggning” samt policy för HÖG/LÅG

Enheten för spektrumtillstånd har tagit fram förslag på riktlinjer för användning av frekvensbanden för fast radio (radiolänk). Detta är för att främja en enhetlig handläggning och bidra till en spektrumeffektiv användning, i enighet med PTS spektrumstrategi. Riktlinjerna ska även underlätta för sökanden att ge in en ansökan till PTS. I riktlinjer för Spektrumeffektiv tilldelning ingår också en policy för när en HÖG/LÅG konflikt uppstår, dvs. när en ansökan riskerar att blanda höga och låga duplexkanaler på en och samma antennplats och därmed skapa en risk att mottagaren störs av en sändare på samma plats.

Skriftlig information och/eller synpunkter på dessa förslag till riktlinjer kan lämnas senast 15:e februari 2017 till adressen magnus.wikberg@pts.se