Remiss av spektrumplan för 5G-tester

PTS publicerar i dag sin spektrumplan för 5G-tester för remiss och välkomnar marknadsaktörers synpunkter på denna.

Synpunkter ska lämnas till PTS senast den 24 februari 2017 till adressen pts@pts.se. Ange referens: ”Spektrumplan för 5G-tester”.