Dokument

Senast publicerade dokument.


13 juni 2016


13 juni 2016


7 juni 2016


Den 1 juli 2016 börjar EU:s förordning 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) att tillämpas i Sverige.

3 juni 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

1 juni 2016


27 maj 2016


27 maj 2016


27 maj 2016


25 maj 2016


24 maj 2016


23 maj 2016


19 maj 2016


18 maj 2016


18 maj 2016


16 maj 2016


13 maj 2016


13 maj 2016


9 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016